ОСНОВНИ ПОДАЦИ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БАЧ“

СЕДИШТЕ: БАЧ

УЛИЦА И БРОЈ: БАЧКА 4

МАТИЧНИ БРОЈ: 08667101

ПИБ: 102115836

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 7111 – АРХИТЕКТОНСКА ДЕЛАТНОСТ